В дните от 19 до 26 юни в залата на Института по оптически материали и технологии на БАН бяха проведени последователно две школи. Те бяха организирани от няколко института на БАН – ИОНХ, ИОМТ, ИФХ, ИМК, съвместно с колеги от Софийски университет и ХТМУ, в рамките на Българско кристалографско дружество. Целта на школите беше да се разпространят сред българските изследователи знания за два от основните структурни методи и същевременно методи за фазов анализ – праховата рентгенова дифракция и електронната микроскопия. Тези методи са широко използвани в съвременното материалознание и събраха специалисти, млади учени и докторанти, работещи в различни области на природните науки в някои институти на БАН и университети в София и страната. Присъстваха представители и от Университета в гр. Скопие, Република Северна Македония. В школите се включиха общо 60 учени, а 17 експерти предадоха част от своите познания и опит в методите чрез лекции, практически упражнения и посещения в лабораториите по прахова рентгенова дифракция в ИОНХ и ИФХ и електронна микроскопия на ИОМТ/ИОНХ и ИМК.

Събитията са част от инициативата за отбелязване на 150-тата годишнина от основаването на Българска академия на науките.