Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, зам.-председателят чл.-кор. Костадин Ганев и научните секретари проф. Севдалина Димитрова и проф. Кристалина Стойкова се срещнаха с делегация от Института за научна и техническа информация на Китай (ISTIC) към Министерството на науката и технологиите на Китай.

Акад. Ревалски представи научната дейност на Академията в областта на информационните и комуникационни технологии и подчерта доброто сътрудничество между БАН и Китайската академия на науките през годините. От китайска страна директорът на Института проф. Жао Жиюн, доц. Гуо Деженг и доц. Гао Фанг запознаха учените с работата на ISTIC в областта на информатиката, технологиите, изкуствения интелект и съхранението на информация. Тази област на научен интерес те определиха като приоритетна и за двете страни и изказаха надежда за бъдещо двустранно сътрудничество.

Посещението на делегацията ще продължи в три института на БАН – Института по информационни и комуникационни технологии, Института по електрохимия и енергийни системи и Института по механика.

Като научноизследователски институт, подчинен на Министерството на науката и технологиите на Китай, работата на ISTIC е да предоставя подкрепа на решенията на правителствените агенции, включително Министерството на науката и технологиите. Институтът предоставя цялостни информационни услуги на учените, които се занимават с технологиите и иновациите, както и на предприятия, университети и изследователски институти.