Тридесет и осмият международен семинар по теория на атомното ядро (IWNT-38) се проведе от 23 до 29 юни 2019 г. в хотел „Лион” в курорта Боровец. Този семинар e ежегодно събитие от 1980 г. и се организира от Лаборатория „Теория на атомното ядро” в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН.

Основните научни тематики на семинара обхващат различни аспекти на ядрената теория: ядрена структура и ядрени реакции, колективни движения и динамика в атомните ядра, екзотични ядра, малочастични и многофермионни системи.

Учените обсъдиха съвременните постижения в областта на ядрената астрофизика, експерименталната ядрена физика и ядрена енергетика. Програмата на 38-ия семинар включи 36 доклада с участието на 42 учени от България и чужбина (Алжир, Германия, Гърция, Индия, Италия, Китай, Мароко, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Украйна, Япония).

Семинарът се проведе с финансовата подкрепа на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Материалите на IWNT-38 ще бъдат публикувани в традиционното издание  Nuclear Theory, том 38. По традиция следващото 39-о издание на семинара ще се проведе в последната седмица на месец юни 2020 г.