В БАН представиха проекти от химически и селскостопански науки

Представяне на 26 научни проекта на фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) в области химически и селскостопански науки се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Събитието се организира от ФНИ в рамките на инициативата „Седмица на бенефициентите на фонд „Научни изследвания“, която започна на 1 юли.

Целта е ръководителите на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания – 2017 г., да представят текущите резултати от изпълнението на първия етап на проекта.

Повече информация ще откриете на уебсайта на фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/938