Сега повече от всякога политиците се нуждаят от компетентни съвети, базирани на науката, за да предприемат конкретни действия. В новия доклад на европейските академии „Смисълът на науката за политиката в условия на сложност и несигурност“ се подчертава, че по важни въпроси, за които се изискват политически решения, научният принос е най-необходим.

Докладът подчертава факта, че много от най-належащите проблеми в света също са изключително сложни – включително изменението на климата, замърсяването на околната среда, икономическите кризи и цифровата трансформация на обществата.

Науката е един от многото източници на знания за политиците. Нейната уникална сила е, че тя се основава на строго проучване, продължителен анализ и дебат, предоставяйки набор от доказателства, които могат да се спазват като валидни, уместни и надеждни.

Съветите, базирани на науката, подкрепят ефективното разработване на политики чрез предоставяне на най-добрите налични знания, които след това могат да бъдат използвани за разбиране на конкретен проблем, за генериране и оценка на вариантите за политики и за наблюдение на резултатите от прилагането на политиката.

Докладът е изготвен от мултидисциплинарна група от водещи европейски учени и координирана от Academia Europaea, част от консорциума SAPEA. Докладът има за цел да информира предстоящото Научно становище от Групата на главните научни съветници на Европейската комисия.

С текста на доклада можете да се запознаете ТУК.