Делегация от 10 американски учени от Националната научна фондация (National Science Foundation – NSF) посети на 22 юли 2019 г. Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН). На срещата бяха представени научната инфраструктура и дейността на учените от ИЯИЯЕ с цел подготвяне и реализиране на бъдещи общи проекти.

Обсъдени бяха възможностите за съвместна работа и научни изследвания при производството на радиоизотопи за медицински приложения. Заместник-директорът на Института проф. Димитър Тонев представи проекта на ИЯИЯЕ – БАН за изграждане на Национален циклотронен център, на базата  на циклотрон от типа TR24, произведен в Канада. Предназначението на този съвременен ускорител е да произвежда PET и SPECT-изотопи за диагностика и лечение на пациенти с онкологични заболявания, болестта на Алцхаймер, кардиологични проблеми и други заболявания.

Американските учени изтъкнаха като приоритет от голямо значение сътрудничеството при съвместните изследвания по ядрена физика и нуклеарна медицина. С оглед на изключителната полза за обществото от тези изследвания, те подчертаха, че проекти като реализирания от ИЯИЯЕ – БАН са важни не само за Балканите и Европа, но и за света.

На съвещанието присъства и заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.