Димитър Чакъров от пловдивската математическа гимназия „Акад.  Кирил Попов“  е сред петте най-добри участници в тазгодишното издание на лятната  изследователска школа за средношколци с изявени интереси в природоматематическите науки RSI, която се проведе през юли и август в Масачузетския технологичен институт (MTИ), САЩ. 82 ученици от 15 държави участваха в обучението, организирано съвместно от МТИ и Center of Excellence in Education.

Ученическият институт по математика и информатика – УчИМИ на БАН извършва всяка година предварителната селекция на български ученици за участие в RSI. През тази година до участие бяха допуснати Димитър Чакъров от МГ “Акад. Кирил Попов” в Пловдив и Антоан Георгиев от ПМПГ “Св. Климент Охридски” в Монтана.

Обучението в международната лятна школа премина под ръководството на преподаватели, съветници,  лектори по математика и природни науки,  20 гост-лектори и над 50 научни  ръководители (ментори) – учени от MTИ, Харвард и други образователни и научноизследователски институции в района.

По време на обучението си в МТИ Антоан Георгиев работи върху нов метод за  представяне на информация с помощта на компютърна симулация. Проектът  му се състои във визуализиране на данни от физически  сензори в изкуствена среда. Неговият принос включва  подобряване на производителността чрез промяна  на архитектурния стил на терен от близка околност,  правейки го по-лек за възпроизвеждане.

Презентацията на Димитър Чакъров по разработен от него математически проект е сред отличените за най-добри постижения на лятната школа. Той е избран с още девет участници да повтори пред публиката своята презентация.

В лятната международна школа RSI’19 като преподавател за 22 поредна година участва доц. Евгения Сендова от Института по математика и информатика на БАН.