Почетният знак на Председателя на БАН беше връчен на официална церемония в Българската академия на науките на френския посланик Н. Пр. Ерик Льобедел. Отличието се дава за неговия значителен принос за развитието на българо-френските отношения в областта на науката и културата и активната му подкрепа за ролята на БАН в този процес.

По време на своя мандат като посланик на Френската република в България Н. Пр. Льобедел винаги е поставял науката и българо-френските отношения в сферата на иновациите и научните постижения като свой приоритет. Ролята на Българската академия на науките в популяризирането на научната дейност както на Франция у нас, така и на България във Френската страна винаги е била от съществено значение в дипломатическата му дейност.

Свидетелство за това са редицата световноизвестни учени, които изнесоха лекции в България в рамките на съвместната инициатива между БАН и  Френския институт „Срещи на бъдещето“, подновеното споразумение за сътрудничество с Националния център за научни изследвания на Франция – CNRS, както и културните събития Нощ на музеите и Европейски дни на културното наследство, в които редовно участват учени от институти на БАН. От друга страна, България като франкофонска държава, допринася за популяризирането на френския език и култура у нас като инструмент за утвърждаване на културното многообразие в рамките на Европа и света.