На 4-ти септември 2019 г. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД тържествено отбеляза 45 години от пускането в експлоатация на първи блок. На тържественото събрание в Дома на енергетика в Козлодуй изпълнителният директор на централата Наско Михов подчерта съществената роля на Българската академия на науките за ефективната и безопасна работа на българската АЕЦ.

Още при стартирането на дейността на АЕЦ БАН има важна роля с оглед кадровото обезпечаване – като първи директор на АЕЦ е назначен главният инженер на Изследователския реактор към ИЯИЯЕ – БАН Симеон Русков. От началото на работата по осъществяване на проекта за АЕЦ в България учените от БАН са играли съществена роля за изграждането и развитието на централата. Както назад във времето, така и през последните години, множество учени от БАН развиват дейност, насочена към съдействие за безопасната и ефективна работа, както и модернизацията на блоковете в АЕЦ „Козлодуй“, вкл. за удължаване на срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти енергоблок.

В знак на признание за извършената работа и експертната дейност, учените от Българската академия на науките бяха отличени с грамота и плакет. Грамота и плакет получиха и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика и Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски“.

 За 45 години безопасна работа в централата са произведени над 625 милиона мегаватчаса електроенергия. През тези години е осигурено  високо ниво на безопасност и надеждност. Благодарение на работата на АЕЦ „Козлодуй“ е спестено изхвърлянето на 744 милиона тона емисии въглероден диоксид.