Според Web of Knowledge H-индексът на Българската академия на науките към 13 септември 2019 г. е 202. Това означава, че 202 научни труда на изследователи от Aкадемията са цитирани поне по 202 пъти. За сравнение, H-индексът на България е около 260.

H-индексът е въведен за оценка на научните постижения на отделни учени, но напоследък все по-често се използва за оценяване както на актуалността на различни области от науката, така и за научни институции.  Макар и да не отчита редица фактори, като например различна средна цитируeмост в отделните науки, H-индексът дава обща представа за влиянието на дадена институция.

Списъците на български и английски език можете да видите тук.