От 16 септември 2019 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“.

Цената на монетата е 78 (седемдесет и осем) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД и Тексим Банк АД.

В периода от 16 до 18 септември 2019 г. вкл. всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети, след което възпоменателната монета „150 години Българска академия на науките“ ще се продава без ограничения.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“, емисия 2019 г.

Презентация на монетата