Българската академия на науките отдава под наем.
ГРАД СОФИЯ

В научен комплекс БАН – VIII-ми км, бул. „Цариградско шосе“ 72
Двуетажна сграда /бл. 10/
-метална конструкция, дървена дограма
-застроена площ 667 кв. м, РЗП – 1334 кв. м
– офисни помещения и лаборатории на първи и втори етаж, и складови площи в сутерена на сградата
-наемна цена– 3,5 евро за кв. м
Цената е без ДДС

Сградата е подходяща за научно-изследователска или научно-производствена дейност, ИТ услуги.
За допълнителна информация и оглед: 02/979 5308; 02/979 5281

Заявления за наемане на помещения, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес: гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1