Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН  (ИОХЦФ-БАН) удължава  срока за подаване на документи в конкурса за награда „Акад. Богдан Куртев” за научно постижение на български учен в областта на органичната химия за периода 2017-2019 г. до 17:00 ч. на 31.10.2019 г. Условията на конкурса могат да бъдат намерени тук и на интернет страницата на ИОХЦФ-БАН  www.orgchm.bas.bg.