Юбилейна сесия „Иван Евстратиев Гешов – велик пловдивчанин, значима личност от края на българското Възраждане, строител на съвременна България“, посветена на 150-годишнината на Българска академия на науките се проведе на 26 септември 2019 г. в Пловдив. Организатор е Регионалният академичен център – Пловдив и Регионалният исторически музей – Пловдив. Повод за провеждането на юбилейната сесия е 170-ата годишнина от рождението  Иван Евстратиев Гешов.

Срещата бе открита от Александър Държиков, Зам. Кмет „Култура и туризъм“ на Община Пловдив. Приветствие поднесе чл. кор. Константин Хаджииванов, Зам. Председател на БАН.

Бяха представени три презентации:

  • Фамилията Гешови – родоначалник на плеяда строители на съвременна България от д-р Стефан Шивачев – директор на Регионалния исторически музей в Пловдив.
  • Слово за живота и делото на Иван Евстратиев Гешов от доц. Даниел Вачков – директор на Института за исторически изследвания на БАН.
  • Слово за дейността на Иван Евстратиев Гешов като Председател на Българското книжовно дружество (1898 – 1911) и на Българската академия на науките (1911 – 1924).