Учени от Института по молекулярна биология, Института по оптически материали и технологии, Института по полимери, Института по физика на твърдото тяло, Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика и Института по математика и информатика участваха в Европейската нощ на учените 2019, която се проведе на  27 септември в Българската академия на науките. Посетителите видяха компютърно генериране на холограмни изображения, начини за изолиране на ДНК, ново поколение материали за безболезнено лечение на рани, наноматериали за съхранение на хранителни продукти.

Европейска нощ на учените се реализира по проект K-TRIO 3, в който Българската академия на науките е партньор. Той се финансира от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020”.