Кръгла маса на тема «Институтите на БАН във Велико Търново – тенденции и перспективи», посветенa на 150 годишнината на Българската Академия на Науките, се проведе га 27 септември във Велико Търново. Срещата беше организирана от Регионалния академичен център и се проведе в зала „Учредително събрание” на музея „Възраждане и учредително събрание”.

От страна на Академията участие взеха чл.-кор. Костадин Ганев, заместник-председател на БАН, акад. Димитър Димитров, акад. Петър Кендеров, доц.д-р Петко Христов, директор на ИЕФЕМ, проф. дмн Петър Бойваленков, зам. директор на ИМИ, доц. д-р Людмила Кабаиванова, научен секретар на ИМ „Стефан Ангелов”, както и колегите, работещи в звената на БАН във Велико Търново.

Зам.-председателят на БАН чл.-кор. Ганев представи пред участниците Националната академична мрежа като механизъм за връзка на академията с научните, образователни, културни институти и бизнеса в различните региони на страната. Той сподели, че Регионалният академичен център във В. Търново е много важен, защото старата столица е голямо културно средище и университетски град с много поделения на институтите на БАН. Акад. Димитър Димитров допълни, че постепенно и с много усилия центровете в страната са вече 17. Инициаторът и главен организатор на Ученическия институт по математика и информатика на БАН акад. Петър Кендеров обърна внимание на младежката дейност към академията и на развитието на образователната система в България. Той добави, че за учениците, съвместно с МОН, ще бъде осъществен проектът „Образование с наука“, чрез който ще се създадат малки учебно-изследователски общности, подобни на бившите кръжоци.

Бяха представени институти и техните звена във Велико Търново като Институтът по математика и информатика, Институтът по роботика, Институтът по микробиология. Обсъдени бяха се възможности за разширяване на присъствието на БАН в града, по точно създаване на звено към ИЕФЕМ, а също и възможностите за сътрудничество с Великотърновския университет.

Поздравителни адреси поднесоха зам. ректорът на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” проф. дин М. Палангурски, зам. началникът на НВУ „Васил Левски” проф. д-р Свилен Стефанов и зам. кметът проф. д-р Камарашев.

Проведе се ползотворна дискусия с участието на представителите на БАН и гости от академичната общност на града. Засегнати бяха темите за научната инфраструктура, националните и международни проекти.