Пощенска марка „150 години Българска академия на науките“ валидираха днес председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Церемонията се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. Присъстваха художникът на проекта Мая Стайкова, изпълнителният директор на „Български пощи” Деян Дънешки, представители на ръководството на Българската академия на науките, учени и гости.

През всичките години от своето създаване нашата организация е играла съществена роля в историята на България. Членовете на Българското книжовно дружество, прераснало след това в Българска академия на науките, са дейци на Възраждането и имат ключова роля за строителството на независима България, каза на церемонията председателят акад. Юлиан Ревалски. Той припомни, че учени от Академията са били успешни държавници, министър-председатели, бележити учени, участвали са и в създаването на първото висше училище. Нашите предшественици са утвърждавали българската наука по света, а след Втората световна война са взели участие в създаването на ключови за страната индустрии, каза още акад. Ревалски.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков поздрави учените от Българската академия на науките по повод 150-годишнината. Пощенската марка е не само универсален символ, който свързва хората, но тя е произведение на изкуството и обект на колекционерска страст, каза министър Желязков. Той благодари на учените от БАН за успешната съвместна работа по редица проекти.