Непознати аспекти от историята на Българската академия на науките разкриват три научно-популярни книги, подготвени по повод 150-годишнината на Академията. Авторите са учени от Института за исторически изследвания и Института за изследване на изкуствата. Използван е богатият архив на БАН.

По случай юбилея на Българската академия на науките решихме да обърнем поглед към направеното от нашите предшественици и да му отдадем заслужено внимание, каза зам.-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов, който е редактор на изданията.

Димитрина Попова, Росица Стоянова и Николай Поппетров представиха книгите в зала „Иван Е. Гешов“ пред журналисти и учени.

„Сградата на БАН – символ на знание и духовност“ (Веселина Пеневска, Димитрина Попова и Стела Ташева ) разкрива неподозирани   тайни за петте етапа на строежа на сградата на Академията от началото на строителството през 1890 г. За първи път се публикуват архитектурни чертежи на повече от сто години, които са правени с невероятна прецизност и талант, на ръка с туш и перо, разказа Димитрина Попова.

Книгата „Дарителство и благодетели на БАН 1869 – 2019 г. В темелите на българската наука“ (Илияна Марчева, Росица Стоянова и Цветана Величкова) популяризира някои от жестовете на благодетелите на Академията, правени през годините. Изданието разказва за парични дарения, дарения на недвижими имоти и книги, спомогнали за развитието и утвърждаването на БАН като водещ научен и духовен център. Библиотеките на българската академия на науките и нейните институти са сред най-големите хранилища на знание в страната, каза Росица Стоянова.

„Кратка история на Българска академия на науките“ (Илия Тодев, Йорданка Гешева, Евгений Кандиларов, Илияна Марчева, Николай Поппетров и Димитър Христов) разказва на достъпен език историята на най-голямата научна институция в страната от създаването й до наши дни и мястото, което тя заема в съвременното общество.

Трите нови книги са отпечатани в издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“. Разпространяват се безплатно, предстои да бъдат доставени в библиотеки, висши училища и институции. Обмисляме идеи за продължаване на поредицата, каза заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов.