Томичовият псалтир – един от най-ценните и богато илюстрирани ръкописи на Средновековна България от ХIV в. гостува на Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ при БАН). Откриването на изложбата се състоя на 10 октомври и е посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките.

Ръкописът е част от колекцията на Държавния исторически музей – Москва и идва у нас след продължила дълго реставрация. Псалтирът е  молитвена книга, която се състои от 305 страници и е илюстриран с 109 миниатюри.

Изложбата „Томичовият псалтир в България. Книжовност и духовност“ представя за първи път в България този толкова важен в културно-историческо отношение български ръкопис. Ценният псалтир от „Втория златен век“ на България излиза за първи път от архивите на Държавния исторически музей – Москва. С богатите си илюстрации, ръкописът, заедно с Манасиевата хроника и Лондонското евангелие, е един от най-важните книжовни паметници останали ни от времето на Второто българско царство и по-конкретно на цар Иван Александър (1331–1371 г.).

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски посочи, че преди 150 години, когато в Браила се създава Българското книжовно дружество (БКД) неговите основатели и техните съмишленици са си поставили цели, които на пръв поглед са изглеждали непосилни. Направеното от тях е голям скок в интелектуалното и духовно развитие, заяви акад. Ревалски. В първия Устав е записано, че Дружеството ще работи за духовното обогатяване на народа и ще показва пътя за неговото материално израстване – оттогава в БАН и духовността и научните изследвания винаги са били приоритет и днешната изложба е един прекрасен пример, каза акад. Ревалски.

На откриването говориха директорът на НАИМ доц. Христо Попов, зам.-министърът на културата Амелия Гешева, зам.-кметът Тодор Чобанов и зам.-директорът на Държавния исторически музей – Москва проф. Андрей Яновски.

Изложбата е организирана от НАИМ при БАН и Държавния исторически музей – Москва. Тя е осъществена с подкрепата на БАН, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, Министерство на културата на Република България, Столична община и Булгартрансгаз ЕАД.

Томичовият псалтир – този изключителен книжовен паметник може да бъде видян в НАИМ  до 8 декември 2019 г.