В продължение на една година ученици над 5-ти клас ще имат възможността да се обучават директно в научните звена на Българската академия на науките по 17 научноизследователски проекта. През тази година 10 000 деца по програмата „Образование с наука“ ще влязат в музеите и институтите на Академията.

Програмата „Образование с наука“ на Българската академия на науките и Министерство на образованието и науката беше представена в Националния етнографски музей на 11 октомври. Тя включва четирите музея на БАН – Национален археологически музей, Национален природонаучен музей, Национален етнографски музей и Национален антропологичен музей, както и институти на Академията.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски подчерта, че БАН има дългогодишни традиции за работа с младите хора. Академията е реализирала проект за въвеждане на новите методи на преподаване в училище, които дадоха много добри резултати.

В Българската академия на науките има учени, които са и вдъхновители в много отношения, каза на откриването министър Красимир Вълчев. И допълни, че тази програма трябва да вдъхнови повече ученици да се занимават с наука и да имат по-задълбочени познания особено там, където има най-голям дефицит на специалисти.

Програмата „Образование с наука“ си поставя за цел да подобри информираността и достъпа на учениците, учителите и училищните служители до институтите и музеите на БАН. С помощта на българските изследователи, работещи в Академията за популяризирането на науката в подкрепа на модернизирането и въвеждането на иновативни практики и методи в обучението.