С тържествен концерт-спектакъл в НДК, кулминация на честванията, Българската академия на науките отбеляза 150 години от основаването си.

На тържественото честване присъстваха президентът Румен Радев, заместник министър-председателят Мариана Николова, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на културата Боил Банов, зам.-председателят на Народното събрание Кристиян Вигенин, председателите на комисиите по образование и наука Милена Дамянова и околна среда и води Ивелина Василева, други представители на Министерски съвет, Народното събрание, съдебната система, местната власт, на религиозните общности, чуждестранни гости, представители на научната общност и радетели на БАН.

Създаването преди 150 години на  Българското книжовно дружество днес – Българска академия на науките –  е важен цивилизационен акт в нашата история, с който българската духовност и наука стават равноправна част от културните процеси в Европа и отговарят на обществените изисквания на Новото време.  С тези думи председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се обърна към всички учени и гости на празника. Говорейки за историята на БАН акад. Ревалски изтъкна, че Българското книжовно дружество става първата институция с политико-представителни функции за българското общество, преди още да има свободна българска държава.

Учените от Българската академия на науките правят открития, които без преувеличение, могат да бъдат определени като революционни, защото са признати като постижения, тласнали развитието не само на българската, а и на световната наука и технологии, отбеляза в изказването си акад. Ревалски. Той говори и за изключително важните за държавата и ежедневно полезни за обществото експертни дейности на БАН. За нас е изключително важно да поддържаме през годините статут на Академията като авторитетен и независим научен, духовен и експертен център, добави акад. Ревалски.

В приветственото си слово председателят на БАН постави акцент върху това, че Академията продължава да е най-големият и най-ефективен научен център в България и припомни, че осигурява повече от половината научна продукция на страната, видима в световните бази от данни. Академията е напълно интегрирана в европейското и световното научно пространство, заяви акад. Ревалски.

В заключение той отбеляза, че в празничния ден това дава основание на учените в БАН да изпитват заслужена гордост за изпълнената мисия, завещана от учредителите на Книжовното дружество. Благодарение на вас, уважаеми колеги, които сте обрекли личната и творческата си съдба на Българската академия на науките – тя ще пребъде, заяви акад. Ревалски.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави учените от името на правителството. Историята на Академията е историята на третата българска държава, каза той и допълни, че приносът на БАН е във всички сфери на обществения и духовен живот. Поклон пред всички български учени, каза министърът на образованието инауката. Ние трябва да работим заедно, свързани в партньорство. Ако работим заедно, България ще върви напред, подчерта той.

В период сме на мащабни трансформации и разчитаме на учените – за климатичните предизвикателства, за лечение на опасни болести, както и да съхраним националната ни идентичност в глобализиращия се свят, посочи той. Разчитаме като държава и общество на БАН, трябва да работим заедно и да намерим по-добрите инструменти да взаимодействаме, каза още министър Вълчев.

По случай 150-годишнината на БАН президентът Румен Радев поздрави учените и връчи почетния знак на държавния глава на председателя на Академията акад. Юлиан Ревалски.  Отличието е за цялостния принос на институцията за развитието на науката и активната ѝ дейност, за развитие на всички области на живота, както и за изключителната ѝ роля за запазването на материалното и нематериално културно историческо наследство на България.

Президентът Румен Радев говори в приветственото си слово за моралната сила и далновидност на българската интелигенция при създаването на Българското книжовно дружество. Преди още да има българска държава, те са положили науката в основата на пътя на свобода и прогрес. Това е здравият генетичен код на БАН, заяви президентът.

Днес БАН се гордее със своите научни институти и своите учени, които са нашият национален капитал, призван да отваря вратите на България към света. Българската наука днес работи активно, в сътрудничество с партньорски центрове, използва оптимално европейската концепция за отворена наука, каза президентът Радев. Той допълни, че съвременната наука става все по-ресурсоемка и младите български учени избират нерядко чужди институти, научни центрове и лаборатории, където да реализират своя потенциал. Наш неотменим национален ангажимент остава приоритетното развитие на нашите институти, университети, академии и научни звена, заяви президентът Румен Радев.