Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв.

Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области:

  • Природни науки
  • Инженерни науки
  • Разработване на нови технологии и материали
  • Изкуствен интелект

Краен срок за кандидатстване – 22 ноември 2019 г.

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 година от името на финансова група Карол. След учредяването на фондация Карол Знание стипендията се предоставя от името на фондацията.

Още подробности и условия за кандидатстване вижте тук.