Изложбата „Технологии и материали в полза на обществото“ пред фоайето на зала „Проф. Марин Дринов“, посветена на 150-годишнината от създаването на Българската академия на науките, показва научните постижения на направленията в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ), допринесли за създаването и развитието на микроелектрониката, акустоелектрониката и на нанотехнологиите в България.

Експозицията от 18 табла, на които са представени както експонати от миналото, така и резултати от проведените изследвания през последните години беше открита от директора на ИФТТ проф. Хассан Шамати.

Проф. Стефан Андреев разказа за конструирането на първите оригинални български полеви (MOС) транзистори под ръководството на чл.-кор. проф. Йордан Касабов чрез използването на планарна технология, с което през 1966 г. се поставя началото на микроелектрониката в България. На базата на тези силициеви полеви транзистори са създадени първите МОС интегрални схеми в страна от Източна Европа, използвани по-късно за разработването на електронния калкулатор Елка 42, получил златен медал на световното изложение в Осака през 1970 г.

Под ръководството на чл.–кор. Лозан Спасов в ИФТТ се развива направлението „Акустоелектроника“. Той разказа за годините, когато ръководеният от него колектив е натоварен с нелеката задача, използвайки българска суровина, да разработи технология за израстване на пиезоелектричен кварц с високи акустически характеристики, необходим за производството на кварцови резонатори и филтри – основни елементи в радиостанциите, битовата и компютърна електроника. Днес чл.-кор. Спасов е доволен от постиженията на учените в направление „Акустоелектроника“, които могат да бъдат видени на представените постери.

Академик Никола Съботинов е свидетел на развитието на Института по физика на твърдото тяло от неговото създаване през 1972 г. От 1970 г. академик Съботинов поставя началото на научните изследвания в областта на лазерите с метални пари в България и знае колко усилия и средства са необходими за провеждането на един експеримент. Оценява високо работата на ръководството на ИФТТ за поддържане на експерименталните изследвания на съвременно научно ниво.

 

Цялостната визия на изложбата Технологии и материали в полза на обществото беше представена от проф. Албена Паскалева, зам.-директор на ИФТТ и ръководител на направление „Функционални материали и наноструктури“.

Показаните на таблата експонати, техниките и методики за получаване, охарактеризиране и структуриране на материали, чиито уникални свойства ги правят подходящи за направа на електронни памети, дозиметри на гама и рентгенови лъчи, детектори на ултравиолетово лъчение, различни химични агенти и др. ще бъдат представени на 16 октомври 2019 г. от 10 до 17 часа, когато Института по физика на твърдото тяло отваря лабораториите си за посещения, с което отбелязва своята 48-годишнина.

Изложбата „Технологии и материали в полза на обществото“ пред зала „Проф. Марин Дринов“ може да бъде разгледана  до 18 октомври 2019 г., след което ще бъде преместена в сградата на Института по физика на твърдото тяло на бул. „Цариградско шосе“ 72.