Фотоизложба с пощенски картички от балкански столици и градове показва в градинката Кристал Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” на БАН.

В експозицията са представени картички от различни частни колекции, които разкриват градските пространства на балканските столици и по-малките градове, тяхната атмосфера и вписването на историческото архитектурно наследство в съвременната градска среда.

Пощенската картичка е част от паметта, от разбирането ни за града, лицата и местата, каза на откриването директорът на института проф. д-р Румяна Прешленова.

Селекцията има за цел да покаже многообразието на Балканите в различни архитектурни елементи  на градския пейзаж. В изложбата те са разделени тематично: площади, църкви, представителни сгради, дворци, булеварди, чешми и фонтани, крепости и други.

„Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” може да бъде видяна до 27 октомври 2019 г. Тя се организира в рамките на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН и е посветена на две големи годишнини с фундаментално значение за българската държавност и култура – 140 години от обявяването на София за столица на България и 150 години от основаването на БАН.