Изложбата „Червен петел, черна кокошка: култове към плодородието, обреди, обичаи и вярвания“ беше открита на 24 октомври 2019 г., в Националния етногафски музей на БАН. Събитието беше уважено от представители на посолството на Република Северна Македония, зам.-председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Васил Николов и научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност” проф. Йоана Спасова-Дикова.

Експозицията представя обичаи и артефакти свързани с плодородието, от антични предмети до живи обичаи. Чрез видео, текстове, предмети от бита и дори спасени от иманяри находки, авторите превеждат посетителя през различните култове на плодовитост и плодородие познати в земите на Северна Македония от древността до днес. С тази изложба републиката се представя за втори път в Националния етнографски музей, след гостуване през 2005 година.

Експонатите могат да бъдат разгледани на ет. 1 от Националния етнографски музей до 17.01.2020 г.