160-годишнината от рождението на акад. Александър Теодоров-Балан честваха Българската академия на науките и Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Зам.-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов и ректорът на университета проф. Анастас Герджиков откриха събитието, което се проведе на 24 октомври 2019 г. в аулата на Софийския университет.

Акад. Александър Теодоров-Балан е избран за член на Българското книжовно дружество през 1884 г., когато е притежавал само научната титла доктор на Карловския университет в Прага, каза в уводното си слово акад. Михаил Виденов. Той припомни, че Балан е назначен за първи ректор на Софийския университет през 1888 г. и разказа любопитни случки от пребиваването му като млад изследовател в чешката столица. Балан е бил отдаден на българския език учен с повече от 800 приноса за развитието на нашия език, каза още акад. Виденов.

Доц. Георги Вълчев от СУ „Св. Климент Охридски“ припомни приноса на акад. Балан за развитието на университета и разработката му на първите правила за работа на висшето училище. Той представи спомените на Балан “Книга за мене си”, публикувана след смъртта му.

Николай Поппетров от Института за исторически изследвания на БАН изнесе много интересен доклад на тема „Феноменът Балан“, а проф. Йовка Тишева от СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. Татяна Александрова от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН говориха за приноса на акад. Балан за създаването на българската граматика.

Честването беше оценено от организаторите като жалон на паметта на един изявен представител на българския интелектуален елит в края на XIX и първата половина на XX век.