На 25 октомври 2019 г. в Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ се проведе Ден на отворените врати под наслов „Физикохимия – образование, наука и практика”.

Събитието започна с откриване на изложба на химичните елементи и тяхното приложение. Тя беше посветена на делото на Менделеев и показваше интересни образци от отделни химични елементи, например благородни метали, алуминий, силиций и др., както и технологични продукти, получени тях. Парче от метеорит, „посетило“ Института, беше също част от изложбата.

На мероприятието беше представена специална, атрактивна програма за ученици, която цели да стимулира техния интерес към физикохимията и да насърчи любознателността им. Младите приятели на науката имаха възможността да наблюдават отблизо интересни експерименти, да участват в опити и да задават своите въпроси към учените.

Събитието беше насочено както към ученици, така и към студенти и представители на фирмени организации, проявяващи интерес в сферата на физикохимията. Всички гости имаха възможността да се запознаят с използваната апаратура и методите на работа.

Събитието е посветено на 150-годишнината на Българската академия на науките. Апаратурата, която беше представена, е придобита/подкрепена от Проект „Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)“, ИНФРАМАТ и Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, BG05M2OP001-1.001-0008.