Делегация на китайската фондация за естествени науки (Natural Science Foundation of China – NSFC), водена от вицепрезидента проф. Си Шенчан посети Българската академия на науките. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и главният научен секретар проф. Евдокия Пашева обсъдиха възможностите за бъдещи съвместни изследователски проекти.

Акад. Ревалски запозна китайските учени със структурата на Академията, направленията  на научни изследвания и институтите.  Като добър пример той посочи сътрудничеството на учени от Института по електрохимия на БАН с най-големия производител в Китай на оловни батерии.

По време на срещата беше дискутирано установяването на контакти между учени от двете институции, работещи в области от взаимен интерес. Предстои Фонд „Научни изследвания“ да обяви конкурс за двустранно сътрудничество за изследователски проекти България – Китай, стана ясно на срещата.

Посещението в БАН е по инициатива на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). На разговорите присъстваха управителят на ФНИ проф. Георги Вайсилов и директорът на дирекция „Наука“ Милена Дамянова.