Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ с участието на над 200 учители по български език и литература, учени и изследователи се провежда за четвърта поредна в Българската академия на науките. Организатор е Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (ИБЕ) на БАН.

Проф. Светла Коева, директор на ИБЕ, откри събитието като подчерта, че форумът се е превърнал в традиция за обмяна на опит и знания и е посветен на 150-годишнината на Академията. В основата на нейното създаване стои идеята за образованието и за българския език като обединител на нацията, каза тя.

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов приветства участниците от името на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Впечатленията ми са, че вече е изградена активна, работеща мрежа с една обща цел – преминаване към качествено ново обучение, при което участниците анализират и изследват в процеса на усвояване на знания, се подчертава в приветствието.

При откриването на форума бяха поднесени поздравителни адреси от Президентството, от името на председателя на Комисията по образование и наука към НС Милена Дамянова, от Министерството на образованието и науката, Регионалния инспекторант по образование и от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Събитието ще даде възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването на езика и обучението по български език за стимулиране на изследователския дух на учениците.

Целта на форума е:

Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.

Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.