Трима учени от Българската академия на науките ще получат отличия за високи научни постижения от Съюза на учените в България. Това съобщи на тържествено събрание по повод 75-ата годишнина на Съюза председателят проф. Диана Петкова. Проф. Анжела Славова-Попиванова от Института по математика и информатика, д-р Радостина Иванова от Института по органична химия с Център по фитохимия и д-р Иванка Петрова-Дойчева от Института по механика ще получат своите награди на специална церемония.

На тържественото събрание като почетни членове на Съюза бяха отличена акад. Дамян Дамянов, акад. Ячко Иванов и чл.-кор. Мария Попова. Честването се проведе в сградата на Столична община, където преди 75 години е учреден Съюзът на учените в България.

Президентът Румен Радев поздрави участниците в тържественото събрание и връчи на проф. Диана Петкова почетен плакет за цялостен принос на организацията, нейните членове и научните й секции за развитието на образованието и науката в България. Трябва да продължаваме да утвърждаваме образованието и науката като стратегически национален приоритет и то не само като целево финансиране, а като модерна визия за икономически и културен възход на нацията, каза в словото си президентът Радев. Той поздрави Съюза на учените, че развива и укрепва академичния капацитет на страната и за усърдието, с което служи всеотдайно и отговорно на нацията чрез наука и образование.

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски също поздравиха членовете на Съюза на учените в България. Вие отстоявате храбро постиженията на българските учени в страната и чужбина, каза акад. Ревалски и припомни, че Съюзът на учените в България винаги е подкрепял Българската академия на науките. Предстои ни една обща задача – заедно да убедим държавните институции, че науката трябва да е национален приоритет, който ще превърне България в модерна европейска държава, допълни акад. Юлиан Ревалски.

Николай Поппетров от Института за исторически изследвания на БАН изнесе слово за историята на Съюза на учените в България и връзката му с обществото.