Българската академия на науките отбеляза Деня на народните будители – 1-ви ноември с тържествено съвместно честване на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) и Общото събрание на БАН (OС). 17 млади учени – победители в конкурса за млади учени „Проф. Марин Дринов” и за най-млади учени „Акад. Иван Евстр. Гешов” награди Общото събрание на БАН. На честването министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на ОС на БАН проф. Евелина Славчева връчиха наградите. Конкурсът за млади и за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов“ се провежда на всеки две години по предложение на Комисията за млади учени към ОС в деветте научни  направления. Наградените вижте тук.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски приветства гостите в залата на Академията, която носи името на проф. Марин Дринов, един от най-изтъкнатите будители. Създаването на Българското книжовно дружество преди 150 години е ярък пример на будителство, който изиграва решаваща роля за консолидирането на българската нация, заяви акад. Ревалски. Той припомни целта на този акт „да развива духовността на национално ниво и да я разпространява сред другите народи“.

Будителството е било свързано и с издигане на научните изследвания, култура и образование на европейско и световно ниво, посочи председателят на БАН. Той се обърна и към учените, които са пример за това да подпомагат със своята дейност достойното развитие на държавата. Смятам, че можем от дистанцията на 150-годишната ни история, с гордост да заявим, че имаме значителен принос като будители, каза акад. Ревалски.

Академично слово на тема „Образование, наука и национални ценности. За възходите и паденията в новото българско битие“ произнесе доц. д-р Христо Попов, директор на Националния археологичен институт с музей на БАН. Герой на неговия разказ беше проф. Петър Мутафчиев. В словото си доц. д-р Христо Попов говори за образованите и подготвени хора, които са национален капитал. Той постави акцент върху успехите, ценностната система на българския народ, морала и кумирите. Образованието и науката са здравите основи за просперитет и за изграждане на всяко едно общество, отбеляза доц. Попов.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че голямото предизвикателство е какво можем да направим заедно. Убеден съм, че през следващите години много повече ще разчитаме на образованието и науката. Имаме нуждата да намерим формулата към днешното будителство – да предадем духа на знанието и на националните ценности, каза в БАН министър Вълчев.