Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на Българската академия на науките в Деня на народните будители 1 ноември.

Учените представиха разработките си в областта на съвременния български език – експертна и консултантска дейност, езикови справки, издаване на правописни речници и граматики, терминологичен речник, етимологичен речник, български диалектен атлас, изследвания в областта на лексикологията и фразеологията, компютърната лингвистика, както и етнолингвистика и старобългарския език.

Всички тези ресурси могат да се ползват онлайн на сайта на института, съобщи директорът проф. Светла Коева и подчерта, че голяма част от електронните ресурси на ИБЕ – БАН не са създавани в рамките на проект, а са част от редовната изследователска дейност на института.

От своя страна министър Вълчев изказа намерението си електронните ресурси по български език да бъдат внедрени в системата на образованието. Хуманитарните институти имат постоянно възложена публична задача, каза Красимир Вълчев и допълни, че всеки един от тях трябва да бъде припознат като основен партньор.

Институтът за български език на БАН е едно от най-старите звена на Академията. В момента учените работят по 34 проекта, 8 от които са с международни партньори, а още 8 са финансирани от фонд „Научни изследвания“.