Юбилейна научна конференция на Медицински университет – Плевен с участието на Българска академия на науките „45 години на висшето училище в Плевен“ се проведе от 31 октомври до 2 ноември 2019 г. Научният форум беше посветен на 150-годишнина от създаването на Българска академия на науките и се осъществи под почетния патронаж на председателя на БАН акад.  Юлиан Ревалски.

На тържественото откриване на конференцията акад. Ревалски поздрави академичната общност на МУ-Плевен с думите: „През изминалите 45 години Вие се утвърдихте първоначално като важен национален център за образование в областта на медицината, а след това и като международно признат медицински център не само в Европа, но и в света“.  МУ-Плевен е лидер в роботизираната хирургия и в телемедицината, подчерта той и каза, че Българската академия на науките винаги е била един от основните партньори на университета главно областта на биомедицината.  В Плевен е един от най-активно работещите центрове на Академията, посочи председателят на БАН.

В конференцията БАН участва с научна секция, в рамките на която учени от Института по електроника изнесоха доклади за приложението на тъканното инженерство и нанотехнологиите в областта на биомедицината.

По време на юбилейния форум беше открита документалната фотоизложба „Самолетостроенето в България“, организирана и представена със съдействието на РАЦ – Плевен, по повод 1 ноември – Деня на народните будители.