Българската академия на науките присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на д-р Нат Гопалсвами от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА. Званието се присъжда за постиженията му в областта на слънчевата и слънчево-земната физика. Тържествената церемония се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

Д-р Нат Гопалсвами е сред най-изтъкнатите учени астрофизици в света. Неговите изследвания са посветени на възникването на събития на Слънцето с ефект върху Земята и са с огромно практическо приложение. С тези думи председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски представи учения.

Д-р Гопалсвами работи в тясно сътрудничество с учени от Института за космически изследвания и технологии на БАН в областта на космическото време. Статиите му в областта на слънчево-земната физика и космическото време са широко. Слънчево-земната физика е относително нова научна област, която в последно време придобива все по-голямо научно и практическо значение. С развитието на технологиите човешката цивилизация става все по-зависима от неблагоприятните условия в космоса (така нареченото „космическо време“), които могат да предизвикат прекъсване на работата на спътниковите и наземни системи, комуникациите, навигацията, електропреносните и газопреносни мрежи и дори на човешкото физиологично състояние, и да нарушат ритъма на живота по цял свят.

Д-р Гопалсвами изнесе в Българската академия на науките лекция “An Outstanding Problem in Solar Physics and its Recent Resolution”.