Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки – ALLEA представи изявление до Европейската комисия, призоваващо за силна и добре финансирана рамкова програма, ръководена от принципите за върхови постижения, справедливост и откритост. Учените направиха конкретни предложения за тяхното прилагане в настоящия проект на Комисията „Стратегически план за Хоризонт Европа“.

В рамките на откритите консултации относно следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“, работната група на Федерацията изготви изявление с конкретни предложения за промени в програмата на базата на Насоките на Европейската комисия към стратегическия план за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт Европа“. В документа ALLEA заявява открито своите приоритети, чрез които да се постигнат по-добри условия за научни изследвания и иновации в ЕС, както и да се позиционират успешно европейските изследвания в конкурентна глобална среда.

Документът можете да свалите от ТУК.