Научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ за млади учени, докторанти и постдокторанти се проведе на 4-5 ноември в Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ). Второто издание на форума беше посветено на 150-та годишнина от създаването на Българска академия на науките.

Представени бяха общо 22 научни доклада на млади учени, докторанти и постдокторанти и два научни доклада на гост-лектори.

Във форума се включиха представители на Института по органична химия с Център по фитохимия, Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ (ИБИР) и Института по информационни и комуникационни технологии, както и от външни организации — Софийския университет  „Св. Климент Охридски“, Медицинския университет – София и Националния център по заразни и паразитни болести.

Научните доклади бяха обособени в направленията „Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство“, „Възбудими структури и двигателна активност“, „Биомедицинско инженерство“ и „Биологични мембрани и биомакромолекули“ и дискутираха актуални теми от областта на биофизиката и биомедицината, значими за повишаване на качеството на живот на обществото. Програмата и сборникът с абстракти от Научната сесия са публикувани на уебсайта на Института на адрес: http://biomed.bas.bg/bg/youth-session-2019/ .

Специален акцент на тазгодишното издание на научната сесия беше темата „Комуникация на науката“, застъпена и в двата дни на конференцията.

В края на събитието отличени с награди бяха петима от младите участници, които представиха разработките си в рамките на Научната сесия. С грамота за най-добро представяне беше наградена д-р Мерилин Ал Шариф от ИБФБМИ, а нейни подгласници станаха Йоана Димитрова от ИБИР, д-р Северина Семкова от ИБФБМИ, д-р Светозар Стойчев от ИБФБМИ и най-младата участничка в сесията — студентката Ариана Лангари от ИБФБМИ.