Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Преписка идентиф. номер ОП-8 / 2019 г.
Дата на създаване: 07.11.2019 г.

Разяснения изх. номер 63-00-337 от 12.11.2019 г. по чл. 189 от ЗОП по Обява на БАН номер ОП – 8 от 07.11.2019 г. Публикувано на 12.11.2019 г. в 17:15 часа.

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. – PDF
Публикувано на 07.11.2019 г. в 15:40 часа.

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. – MS Word
Публикувано на 07.11.2019 г. в 15:40 часа.

Приложения към Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. – ZIP
Публикувано на 07.11.2019 г. в 15:40 часа.