Българската академия на науките отдава под наем

помещения в град София

ул. Акад. Г. Бончев № 2 – обект Автобаза със сервиз
– помещения за складови нужди с обща площ 60 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,20 евро/кв.м.
– помещение за складови нужди с площ 20 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,50 евро/кв.м.
– помещение за складови нужди с площ 12 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,50 евро/кв.м.
– помещение за складови нужди с площ 55 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,50 евро/кв.м.

НК -1 на БАН – сграда Спортен павилион
– Помещения с обща площ 110 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,20 евро/кв.м

   ул. Сердика №4 – пет етажна сграда:
– сутеренно помещение за складови нужди с площ от 59,80 кв.м при начална месечна наемна цена от 5,00 евро/кв.м

Цените са без ДДС

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 и 02/979 5308
Заявления за наемане на помещения, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.