Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева участва в срещата на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) на 14 и 15 ноември в Загреб, Хърватия.

Една от темите на срещата беше свързана с възможностите на изследователите със своя експертен потенциал да допринасят за сформирането на политики по важни социални проблеми на национално и европейско ниво. Представени бяха различните  дейности на Академиите, отнасящи се към изработването на стратегически документи за прилагането на тези политики. Дискутиран бе и проблемът за използването на независими подходи за оценка на въздействие на цялостната работа на Академията сред обществото и политическата класа.

Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) се сформира от националните научни академии на държавите-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария. Чрез EASAC академиите работят заедно, за да предоставят независими, експертни, основани на факти съвети относно научните аспекти на европейските политики на тези, които правят или влияят на политиката в рамките на европейските институции.