Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и главният научен секретар проф. Евдокия Пашева се срещнаха с представители на Федерацията на европейските биохимични общности (FEBS) на 18 ноември 2019 г.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество между Академията и европейската организация, както и за популяризиране на дейността й сред учените в България.

Федерацията на европейските биохимични общности (FEBS) е организация с над 35 000 членове, която подкрепя изследванията и образованието в областта на биохимията, биофизиката, химическите технологии, микробиологията, молекулярната биология и биомедицината.