„Номадите и техните съседи през Средновековието“ е темата на конференцията, организирана от Института за исторически изследвания на БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието беше открито на 20 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките и се финансира от националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Над 60 учени-историци от 17 държави от цял свят ще обсъдят теми от Средновековна история на Евразийската степ по време на пленарните сесии, които ще се проведат в Софийския университет от 20 до 22 ноември.

Поради историята на нашата страна темата за степните номади представлява изключителен интерес не само за академичните среди, но и за българското общество, се казва в поздравителния адрес, прочетен от зам.-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов. Ето защо настоящата конференция изцяло се вписва в завещаните от основателите на съвременната българска медиевистика традиции, които поставят черноморските степи в основата на българската държавност, допълни той.

Международна конференция по средновековна история на Евразийската степ се организира за първи път през 2004 г. от Катедрата по средновековна история и Катедрата по археология в Сегедския университет, Унгария, заедно с изследователската група по унгарска праистория на Регионалния комитет на Унгарската академия на науките в Сегед. Конференцията в София е осма по ред след успешните форуми в Унгария, Египет, Русия и Китай.