С почетния знак на Българската академия на науките „Марин Дринов“ на лента беше удостоен проф. Анатолий Турилов, историк-палеославист от Института по славянознание на Руската академия на науките. Това стана по време на откриването на международната конференция „Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век“ на 21 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

Наградата се дава за изключителния принос на проф. Турилов в изследването на българската оригинална и преводна литература през Средновековието и нейната ръкописна традиция. Руският изследовател е един от малкото специалисти в света, които идентифицират според палеографски и кодически данни кръгове от ръкописи, принадлежащи към определени школи.

Двудневната конференция по европейската програма ERA NET Rus Plus се откри в деня на Института за литература. Поздравление за празника от името на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски отправи проф. Йоана Спасова, научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“. През изминалите години Институтът за литература се утвърди като уважавана национална, научна институция, а високият професионализъм на учените, които работят в него, го превърнаха в  предпочитан партньор за фундаментални и приложни изследвания, в привлекателен  център за свободно и толерантно интелектуално общуване, се казва в приветствието.

Конференцията откри директорът на ИЛ – БАН доц. Елка Трайкова, която подчерта, че днес трудно се прави хуманитарна наука и припомни, че ако обществото и неговите институции не проявяват отговорност към хуманитарното знание, а и въобще към науката като иновация, то това означава, че наистина живеем в ситуация на духовна регресия. Хуманитарната наука може да покаже ясно, категорично и разбираемо, че твори бъдеще за всички нас. А паметта и мъдростта за бъдещите поколения учените днес ще успеят да съхранят с помощта на модерните технологии.

Пример за това е представеният от проф. Анисава Милтенова виртуален музей, реализиран в рамките на тристранния европейски проект ERA NET Rus Plus. Той интерпретира многообразието и взаимодействието между писмените култури на народите от Балканите и източните земи и е базиран на дигитален архив от извори, снимков материал, ръкописи, изображения и текстове.