Изложба „България 20 години в ЦЕРН” е посветена на отбелязването на 20-ата годишнина от пълноправното членство на страната ни в организацията. Генералният директор на ЦЕРН д-р Фабиола Джианоти откри събитието в София Тех Парк (сграда Инкубатор). Организатори са Министерството на образованието и науката, Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ и БАН.

Изложбата е посветена на настоящето и бъдещето на ЦЕРН, българското присъствие в различните изследователски и образователни програми и новите перспективи за научно сътрудничество и технологичен трансфер пред българските научно-изследователски институции и българския бизнес.

Български учени участват активно в научните изследвания, провеждани в организацията, като допринасят за получаването на множество нови резултати. Република България е член на Европейската организация за ядрени изследвания – ЦЕРН от 1999 г. Българската академия на науките участва в работата на ЦЕРН чрез Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) и Института по роботика (ИР) и като член на експеримента Compact Muon Solenoid (CMS) на Големия адронен колайдер (LHC).  От българска страна в световната GRID мрежа участва и Институтът по информационнни и комуникационни технологии – 630 CPU.

БАН участва  в проекта CMS за регистрация на получените мюони, която играе централна роля при възстановяването на наблюдаваните събития. През периода 1999 – 2018 г. ИЯИЯЕ участва в изработването и инсталирането на 125 камери (от общо 1000) със съпротивителна плоскост (RPC) на детектора CMS. БАН има активно участие в анализа на данните и в контрола на параметрите на работа на детектора CMS.

За мюонния детектор е предвидено инсталиране на нов тип детектори – GEM (Gas Electron Multiplier) и нов тип камери iRPC (improved Resistive Plate Chambers) в района на висока псевдобързина. ИЯИЯЕ участва във фаза-1 и фаза-2 на проекта. През първата фаза (2014 – 2018 г.) бяха тествани и инсталирани камерите RE4/2 и RE4/3 и бяха създадени и инсталирани 5 пробни камери GEM в CMS. През фаза-2 на проекта ще се изработят  360 камери GE1/1, GE2/1 и M0. ИЯИЯЕ участва с проектирането и изработването на охлаждащи системи за всички камери и за изработването и инсталирането на система за радиационен мониторинг с детектори тип РАДМОН.

БАН се включва в организирането на свързани с ЦЕРН събития като „Школа по ускорители – 2010 г.“ и „Школа ЦЕРН-ОИЯИ“, посещения на комитета “ECFA” – комисия за наблюдение на развитието на физиката в страните участници в ЦЕРН и събития с ученици и учители от България – учителски лекции в ЦЕРН и класове с ученици “masterclass” по тематика от ЦЕРН.

В програмата на изложбата, която ще продължи до 28 ноември, са включени лекции (от 11:00 и 15:00 часа) по актуални теми от разностранната изследователска дейност на ЦЕРН в областта на фундаменталните изследвания и техните приложения.