Два института на Българската академия на науките от направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ посети министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заедно с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.  Те се запознаха с работата и актуалните проекти на учените в Института за литература и Института за исторически изследвания.

Институтът за литература се е превърнал в център за хуманитарни и интердисциплинарни изследвания на литературата от Средновековието до наши дни, каза доц. Елка Трайкова. Тя разказа за поредицата от дигитални научни проекти и атрактивните мултимедийни продукти, които са със свободен достъп във виртуалното пространство. Изследователската дейност в Института за литература прилага съвременни подходи, разработвани в световната хуманитаристика, посочи доц. Трайкова. Кратък филм показа дейностите и проектите на института (http://ilit.bas.bg/bg/).

По време на разговора с учените министър Вълчев обърна внимание на това колко важни са обществените задачи и изграждането на постоянен механизъм на взаимодействие с БАН. Предстои среща с учените за разработване на програма как могат да помогнат още повече в системата на образованието, мотивирането на учениците да четат и провокиране на интереса им към учене.

Директорът на Института за литература доц. Елка Трайкова връчи Почетния знак на Института на министър Красимир Вълчев и акад. Юлиан Ревалски. Отличието е за подкрепата им към българската духовност и развитието на хуманитарната наука.

Директорът на Института за исторически изследвания на БАН доц. Даниел Вачков представи инициативите за работа със студенти и ученици, участието в научни и образователни проекти и семинарите и лекции за представяне на изследванията пред по-широка публика. В момента в Института се провежда международна научна конференция „Наука и образование в Средновековна България“, която поставя на дневен ред въпроса за образованието от епохата на Средновековието у нас. Полагаме усилия да отговорим на интереса на обществото и когато държавата потърси нашата експертиза, ще я дадем, каза директорът.