Гл. ас. д-р Илиян Попов от Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС-БАН) е един от двамата победители в тазгодишния конкурс „Предприемачи в науката“, организиран от фондация „Карол Знание“. Награждаването се състоя на 23 януари 2020 г. в сградата на  фондация „Карол Знание“.

Проектът „Oxymet – екологична батерия магнезий-въздух за индустриално приложение“ се занимава с разработването на батерия, която може да бъде използвана в електрически морски/речен транспорт, водни/подводни дронове и водолазно оборудване. За производството на електрически ток с Oxymet са необходими магнезий, въздух и солена вода. Магнезият е 1000 пъти по-разпространен в земната кора и океаните от лития, което го прави много по-евтина суровина. Той е безвреден за околната среда. Същевременно с това батерията магнезий-въздух е и изключително безопасна за използване.

Д-р Попов, заедно с доц. д-р Ренета Букурещлиева, гл.ас. д-р Йовка Милушева, инж. Крум Банов от ИЕЕС-БАН и с помощта на г-жа Десислава Бонева, д-р Ирина Гочева и инж. Патрик Гугенбергер усъвършенства технологията за разработване на батерии метал-въздух, върху която учени от института са работили още праз 70-те години на ХХ век. С получената награда екипът планира да продължи работата по комерсиализация на батерията за приложение в ново поколение воден електротранспорт.

Конкурсът е финална част от ежегодната едноименна програма на фондацията, целяща да подкрепя  млади български учени в работата им по значими научни теми и проекти с практическа приложимост, като им помогне да развият предприемаческите си умения за комерсиализация на резултатите от техните научни знания и открития.