Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 23.01.2020 г.

П О Ч И Н А

на 67-годишна възраст

член-кореспондент Андрей Леон Даниел

Чл.-кор. Андрей Даниел е виден български художник със забележително присъствие в съвременното българско изкуство.

Роден е на 28 март 1952 г. в Русе. През 1977 г. завършва Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ (сега Национална художествена академия), София, специалност „Живопис“, при проф. Добри Добрев. От 1991 г. е доцент, а от 1997 г. – професор по живопис в НХА.

Работи предимно в областта на живописта, но също и на стенописта, сценографията, графиката и оформлението на книгата. Има над 100 участия в представителни изложби на българско изкуство в страната и чужбина (Рим, Лисабон, Стокхолм, Москва, Люцерн, Шафхаузен, Виена, Бад Райхенхал, Сеул и др.), близо 30 самостоятелни изложби и над 50 публикации. Автор е на книгата „Неща, места и хора” (2011 г.).

Негови творби са притежание на частни колекции в България, Швейцария, Холандия, Италия, Финландия, Израел, Испания, Франция, Англия, САЩ, Канада, Южна Корея, Австрия, Германия, Гърция, Полша и др.

През годините е заемал редица административни длъжности: декан на Факултета за изящни изкуства в НХА, ръководител на Катедра „Живопис“ във ФИИ на Националната художествена академия, член на СНС към НХА, член на Подкомисия на ВАК, член на ръководството и зам.-председател на СБХ, председател на Фондация „Поддържане на изкуството в България”, председател на НС на НХА.

Член е на Съюза на българските художници от 1979 г., член и основател на група „Градът” (1986 г.); член-кореспондент на БАН от 2015 г.

Свидетелство за неговия талант са наградите, които е получавал през годините:

  • Годишна национална награда за живопис „Владимир Димитров – Майстора” (2012 г.);
  • Златно перо (за принос към българската култура), София (1998 г.);
  • I награда, Обща художествена изложба Портрет, Пазарджик (1988 г.);
  • Диплом, Международен конкурс по живопис, Кошице,Словакия (1983 г.);
  • Диплом, Младежки международен конкурс по живопис, София, (1978 г.);

С кончината на чл.-кор. Андрей Даниел Българската академия на науките и българската живопис загубиха един неин виден представител, общественик и достоен човек.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 29 януари 2020 г. (сряда) от 11.00 ч. до 13.00 ч. в галерия „Академия“

от Ръководството на Българската академия на науките

и Събранието на академиците и член-кореспондентите