БАН обявява стартирането на втория етап от НП „Подпомагане на млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН.

Условията за кандидатстване вижте тук.