Мощността на лазерa със свръхмощни импулси е 1000 пъти повече мощността на Световната енергийна мрежа. Това каза по време на лекцията си Нобеловият лауреат по физика за 2018 г. професор Жерар Муру. Френският учен беше удостоен със званието „Доктор хонорис кауза“ на Българската академия на науките за постиженията му в областта на лазерните науки и технологии. Церемонията се проведе на 25 февруари в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

Малко са световноизвестните учени – Нобелови лауреати, които така активно да работят за включване на България и институти на БАН в европейските научноизследователски структури. Проф Муру е един от тях, подчерта в представянето си председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Един от най-значимите приноси на проф. Муру  за развитието на лазерната физика в Европа и в България е създаването на проекта „Екстремна светлина“ – ELI (Extreme Light Infrastructure).

В лекцията на тема „Страстта за екстремна светлина и приложението й в полза нa човечеството“ проф. Муру разказа за двете най-важни за обществото приложения на свръхмощните лазери, върху който са фокусирани неговите изследвания: в медицината, където те могат да се използва за адронна терапия и в опазването на околната среда – за намаляване на ядрените отпадъци и производство на безвъглеродна енергия.

След церемонията проф. Муру обсъди с  ръководителите българския консорциум на ELI-ERIC-BG, в който участват Институтът по електроника на БАН, Институтът по физика на твърдо тяло на БАН и Физическият факултет на  Софийския университет „Климент Охридски“ и д-р Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука“ в Министерството на образованието, бъдещото участие на България в този важен международен проект.

 ВИДЕО: Тук