Учени от Българската академия на науките протестират срещу опитите за застрояване в Научен комплекс 2 на Академията. На 20 февруари е оградена част от земята на територията на комплекса, монтирани са камери и е започнато разчистване на растителността от фирма, претендираща, че е собственик на имота.

Ние сме за запазване целостта на имота на Научен комплекс 2, посочиха протестиращите учени. От десетилетия това е място, на което се прави наука и в момента има навлизане на наш терен. Ние сме категорично против поредния нов строеж и искаме да остане територия на науката. От 2019 г. се води дело за собственост и докато то не завърши, няма никакво правно основание някой да влиза и да загражда, уточниха те.

БАН е подала сигнал до Софийска районна прокуратура за проверка на извършените действия по навлизане на територията на комплекса и ограждане на терена, както и до началника на 7-мо Районно управление  за проверка на извършените действия.

Подаден е и сигнал до кмета на район Младост, Столична община за извършване на проверка дали лицето извършва строителни дейности и при наличие на незаконно строителство да постанови спирането му.

На терена е извършена проверка от представители на Община Младост.