Българската академия на науките отдава под наем

град София

  1. Открита площ 260 кв.м – част от УПИ II, кв.4, м. БАН – НК 1, гр. София, за складиране на материали, части и др., при начална наемна цена от 0,60 евро/кв.м.

    2. бул. Цариградско шосе №125, блок 26Б:

– помещения на първи етаж /стаи №№ 108, 109, 110, 111,112,112а,112б,112в, коридор и помещение №107, с обща площ 316,33 кв.м, при начална наемна цена 4,50 евро/кв.м;

– помещения на втори етаж – стая №203 с площ 24,62 кв.м и стая №208а с площ 26,35 кв.м, при начална наемна цена 4,50 евро/кв.м;

При наемане на помещения в блок 26Б, към наетата площ се добавя и припадаща се площ от общата площ на сградата, при наемна цена 1,00 евро/кв.м.

3. Гаражни клетки до бл. 26Б – №№ 15, 16 и 19, при начална наемна цена от 15,00 евро на месец за всяка клетка.

Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

Заявления за наемане на помещения, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1 до 17:00 часа на 15.03.2020г.